FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 07/14/2021 - 11:41 PDF icon बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Invitation of bid for "Construction of Main Administrative Building of Chishankhugadhi Rural Municipality" (CRM/CMAB/NCB/08/007/78)

७७/७८ 06/20/2021 - 11:54 PDF icon Invidation for bid copy.pdf

Invitation for Sealed Quotation procurement of Fabricated Steel Parts fot Trail Bridge

७७/७८ 03/18/2021 - 10:41 PDF icon steel parts.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/14/2021 - 11:37 PDF icon आर्थिक प्रश्ताव लेखुने सम्बन्धी सूचना.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि टेन्डर आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 01/13/2021 - 11:14 PDF icon CRM/CCBH/NCB/06/077/78

CRM/RE/05/077/078 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 01/10/2021 - 10:40 PDF icon electrification gahate.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/28/2020 - 14:08 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ आव्हान.pdf

सभा हल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 02/25/2020 - 16:53

सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 01/22/2020 - 11:40

वडा नं. २, सभाहल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 08/24/2019 - 14:50 PDF icon सभाहल बोलपत्र.pdf

Pages