FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 01/10/2023 - 12:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 01/06/2023 - 14:35

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 11/23/2022 - 10:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 11/09/2022 - 11:22

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।(CRM/NCB/CSB/01/079/80 & CRM/NCB/CMRMG/02/079/80)

७९/८० 09/20/2022 - 16:58

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 06/02/2022 - 10:41 PDF icon ECD room.pdf

रातमाटे वडा कार्यालय भवन तथा चिसापानी विद्यालय भवन निर्माणका लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 12/26/2021 - 10:54 PDF icon construction work.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिका ग्रामिण विद्युतीकरण अन्तर्गत चिसापानी र खस्रे खण्ड ठेक्का (CRM/RE/01/2078/079) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 09/24/2021 - 12:37 PDF icon aashaya ko suchana.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गत चिसापानी तथा खस्रे खण्डको विद्युतिकरण योजनाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

७८/७९ 08/15/2021 - 14:21 PDF icon national corperative building.pdf

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 07/14/2021 - 11:41 PDF icon बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Pages