FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 10/06/2023 - 15:13 PDF icon १० चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 09/26/2023 - 16:10 PDF icon ९ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८०.pdf
स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८०-०८१ ८०/८१ 08/10/2023 - 15:15 PDF icon स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/25/2023 - 15:39 PDF icon ८ कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कार्यविधि, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/25/2023 - 15:38 PDF icon ७ चिशंखुगढी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८० ७९/८० 07/25/2023 - 15:36 PDF icon ६ चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८०.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 07/07/2023 - 12:30 PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा विकास तथा साक्षरता विकास सुधार परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०८० ७९/८० 06/24/2023 - 18:14 PDF icon गुणस्तरीय शिक्षा विकास सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जलवायुमैत्री एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 06/24/2023 - 17:54 PDF icon जलवायुमैत्री एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 06/21/2023 - 17:47 PDF icon साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf

Pages