FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चिशंखुगढी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/07/2021 - 19:28 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/07/2021 - 19:27 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/12/2021 - 16:22 PDF icon राजपत्र-कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 21:05 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/31/2021 - 12:09 PDF icon राजपत्र_चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/21/2021 - 12:29 PDF icon राजपत्र-सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/18/2020 - 12:31 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
उन्नत बोका खरिद उपयोग र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/11/2020 - 14:56 PDF icon उन्नत बोका खरिद उपयोग र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
चिशंखुगढी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/03/2020 - 13:38 PDF icon स्थानीय राजपत्र-करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी.pdf
जल उपभोक्ता संस्था विधान ७७/७८ 09/22/2020 - 16:24 PDF icon जल उपभोक्ता संस्था विधान.pdf

Pages