FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/15/2024 - 11:51
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (चौंथो संशोधन) नियमावली, २०८१ ८०/८१ 04/21/2024 - 17:57 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (चौंथो संशोधन) नियमावली, २०८१.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/28/2024 - 17:46 PDF icon ११ चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.docx.pdf
चिशंखुगढी ग्रामीण आँखा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/28/2024 - 16:49 PDF icon चिशंखुगढी ग्रामीण आँखा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 10/06/2023 - 15:13 PDF icon १० चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 09/26/2023 - 16:10 PDF icon ९ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८०.pdf
स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८०-०८१ ८०/८१ 08/10/2023 - 15:15 PDF icon स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/25/2023 - 15:39 PDF icon ८ कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कार्यविधि, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/25/2023 - 15:38 PDF icon ७ चिशंखुगढी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८० ७९/८० 07/25/2023 - 15:36 PDF icon ६ चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा विकास तथा साक्षरता विकास सुधार परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०८० ७९/८० 06/24/2023 - 18:14 PDF icon गुणस्तरीय शिक्षा विकास सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जलवायुमैत्री एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 06/24/2023 - 17:54 PDF icon जलवायुमैत्री एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 06/21/2023 - 17:47 PDF icon साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० ७९/८० 05/12/2023 - 16:21 PDF icon chishankhu20230512_0001.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना, २०८० ७९/८० 05/08/2023 - 18:39 PDF icon चिशंखुगाढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना २०८०.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 13:55 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 13:54 PDF icon एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/06/2023 - 13:46 PDF icon राजपत्र-चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 11/02/2022 - 11:03 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
चिशंखुगाढी गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४ ७५/७६ 09/23/2022 - 17:46 PDF icon चिशंखुगाढी गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
राहत वितरण प्रणालि प्रयोग सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ ७६/७७ 09/23/2022 - 17:43 PDF icon राहत वितरण प्रणालि प्रयोग सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७९/८० 09/23/2022 - 17:37 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
चिशंखुगढी गाँउपालिका असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७६ (संशोधित) ७६/७७ 09/23/2022 - 17:33 PDF icon राहत सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७६ (संशोधित).pdf
चिशंखुगढी गाँउपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 09/23/2022 - 17:23 PDF icon राहत सम्बन्धि मापदण्ड.pdf
राजपत्र-चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 09/21/2022 - 16:53 PDF icon राजपत्र-चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 19:28 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका, सेर्ना, ओखलढुङ्गाको गुणस्तरीय शिक्षा विकास तथा साक्षरता सुधार परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ पहिलो संशोधन, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 19:21 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका, सेर्ना, ओखलढुङ्गाको गुणस्तरीय शिक्षा विकास त.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गतका सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/15/2021 - 17:22 PDF icon सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/11/2021 - 16:38 PDF icon ambulance.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 08/11/2021 - 16:34 PDF icon kantenjency.pdf

Pages