FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 11/02/2022 - 11:03 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
चिशंखुगाढी गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४ ७५/७६ 09/23/2022 - 17:46 PDF icon चिशंखुगाढी गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
राहत वितरण प्रणालि प्रयोग सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ ७६/७७ 09/23/2022 - 17:43 PDF icon राहत वितरण प्रणालि प्रयोग सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७९/८० 09/23/2022 - 17:37 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
चिशंखुगढी गाँउपालिका असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७६ (संशोधित) ७६/७७ 09/23/2022 - 17:33 PDF icon राहत सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७६ (संशोधित).pdf
चिशंखुगढी गाँउपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 09/23/2022 - 17:23 PDF icon राहत सम्बन्धि मापदण्ड.pdf
राजपत्र-चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 09/21/2022 - 16:53 PDF icon राजपत्र-चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 19:28 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका, सेर्ना, ओखलढुङ्गाको गुणस्तरीय शिक्षा विकास तथा साक्षरता सुधार परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ पहिलो संशोधन, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 19:21 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका, सेर्ना, ओखलढुङ्गाको गुणस्तरीय शिक्षा विकास त.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गतका सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/15/2021 - 17:22 PDF icon सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf

Pages