FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० ७९/८० 05/12/2023 - 16:21 PDF icon chishankhu20230512_0001.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना, २०८० ७९/८० 05/08/2023 - 18:39 PDF icon चिशंखुगाढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना २०८०.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 13:55 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/05/2023 - 13:54 PDF icon एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/06/2023 - 13:46 PDF icon राजपत्र-चिशंखुगढी गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 11/02/2022 - 11:03 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
चिशंखुगाढी गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४ ७५/७६ 09/23/2022 - 17:46 PDF icon चिशंखुगाढी गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
राहत वितरण प्रणालि प्रयोग सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ ७६/७७ 09/23/2022 - 17:43 PDF icon राहत वितरण प्रणालि प्रयोग सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७९/८० 09/23/2022 - 17:37 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
चिशंखुगढी गाँउपालिका असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७६ (संशोधित) ७६/७७ 09/23/2022 - 17:33 PDF icon राहत सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७६ (संशोधित).pdf

Pages