FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चिशंखुगढी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/03/2020 - 13:38 PDF icon स्थानीय राजपत्र-करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी.pdf
जल उपभोक्ता संस्था विधान ७७/७८ 09/22/2020 - 16:24 PDF icon जल उपभोक्ता संस्था विधान.pdf
जग्गा प्राप्ति कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 17:29 PDF icon स्थानीय राजपत्र-जग्गा प्राप्ति कार्यविधि २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ (स्थानीय राजपत्र) ७७/७८ 09/10/2020 - 17:27 PDF icon राजपत्र - चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जल उपभोक्ता संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/23/2020 - 11:38 PDF icon जल उपभोक्ता संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
चिशंखुगढी गा.पा शिक्षा नियमावली, २०७६ । ७६/७७ 02/25/2020 - 13:48 PDF icon Education Rule 2076 10 27 Edited.pdf
चिशंखगढी गाउँपालिकाकाे ऐन नियम संग्रह २०७५ ७५/७६ 01/11/2019 - 18:57 PDF icon चिशंखगढी गाउँपालिकाको ऐन नियम संग्रह २०७५.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका दररेट २०७५/०७६ ७५/७६ 10/28/2018 - 15:06 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका दररेट २०७५/०७६
चिशंखुगढी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एेन,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 15:34 PDF icon ADMINISTRATIVE ACT.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 15:15 PDF icon व्यवसाय दर्ता कार्यविधि - Copy.pdf

Pages