FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गतका सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/15/2021 - 17:22 PDF icon सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/11/2021 - 16:38 PDF icon ambulance.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 08/11/2021 - 16:34 PDF icon kantenjency.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 08/04/2021 - 12:38 PDF icon राजपत्र - टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/07/2021 - 19:28 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/07/2021 - 19:27 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/12/2021 - 16:22 PDF icon राजपत्र-कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७८.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 21:05 PDF icon चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/31/2021 - 12:09 PDF icon राजपत्र_चिशंखुगढी गाउँपालिकाको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/21/2021 - 12:29 PDF icon राजपत्र-सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७.pdf

Pages