FAQs Complain Problems

वडा नं. ७, माम्खा

Mamkha 7, Chishankhugadhi, Okhaldhunga

वडा कार्यालय, माम्खा ७

वडा समितीको पदाधिकारीहरुः

सि.न. नाम, थर पद सम्पर्क नं.
मुगा धन राई वडा अध्यक्ष 9861012407          
राज मान तामाङ्ग सदस्य 9745462600
हिरा प्रसाद खतिवडा                    सदस्य 9861200564
दाफुकि शेर्पा महिला सदस्य                              9842893235
दमिनी बिवश्‍कर्मा दलित महिला सदस्य (कार्यपालिका सदस्य)       9745272428

कार्यालय कर्मचारीहरूः

सि.न.        कर्मचारीको नाम, थर                           पद                     सम्पर्क नं.                       
तेज बहादुर तिवारी वडा सचिव                   ९८१६७४९८९०                       

 

Ward Contact Number: 
९८४३८०४९१८