FAQs Complain Problems

बोलपत्र आहवान गरिएको सम्बन्धी सूचना (CRM/NCB/WORKS/06/080/81) .

तस्बीर: 

मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा माम्खा वर्थिङ्ग सेन्टर निर्माणको लागि बोलपत्र आहवान गरिएको सम्बन्धी मिति २०८०/१२/०९ गते प्रकाशित सूचना ।

CRM/NCB/WORKS/06/080/81

https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity

आर्थिक वर्ष: