FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (उद्यम विकास सहजकर्ता) ।

पद: उद्यम विकास सहजकर्ता (सहायकस्तर पाँचाै)-१ जना
                                    (सहायकस्तर चौथो)-१ जना
दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७८/०५/२०

 

दरखास्त दिने फाराम डाउनलोड गर्ने लिंक =>https://cutt.ly/Kjf7lMQ

Pages