FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रातमाटे वडा कार्यालय भवन तथा चिसापानी विद्यालय भवन निर्माणका लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 12/26/2021 - 10:54 PDF icon construction work.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिका ग्रामिण विद्युतीकरण अन्तर्गत चिसापानी र खस्रे खण्ड ठेक्का (CRM/RE/01/2078/079) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 09/24/2021 - 12:37 PDF icon aashaya ko suchana.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गत चिसापानी तथा खस्रे खण्डको विद्युतिकरण योजनाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

७८/७९ 08/15/2021 - 14:21 PDF icon national corperative building.pdf

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 07/14/2021 - 11:41 PDF icon बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Invitation of bid for "Construction of Main Administrative Building of Chishankhugadhi Rural Municipality" (CRM/CMAB/NCB/08/007/78)

७७/७८ 06/20/2021 - 11:54 PDF icon Invidation for bid copy.pdf

Invitation for Sealed Quotation procurement of Fabricated Steel Parts fot Trail Bridge

७७/७८ 03/18/2021 - 10:41 PDF icon steel parts.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/14/2021 - 11:37 PDF icon आर्थिक प्रश्ताव लेखुने सम्बन्धी सूचना.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि टेन्डर आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 01/13/2021 - 11:14 PDF icon CRM/CCBH/NCB/06/077/78

CRM/RE/05/077/078 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 01/10/2021 - 10:40 PDF icon electrification gahate.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/28/2020 - 14:08 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ आव्हान.pdf

Pages