FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 03/01/2023 - 18:07

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CRM/SQ/GOODS/07/079/80) ।

७९/८० 02/02/2023 - 10:33 PDF icon आशयको सूचना Signed office copy.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 01/10/2023 - 12:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 01/06/2023 - 14:35

प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 12/18/2022 - 14:44 PDF icon crm_20230519_0002.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 11/23/2022 - 10:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 11/09/2022 - 11:22

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।(CRM/NCB/CSB/01/079/80 & CRM/NCB/CMRMG/02/079/80)

७९/८० 09/20/2022 - 16:58

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 06/02/2022 - 10:41 PDF icon ECD room.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।(CRM/NCB/IT/04/2078/079 & CRM/NCB/G/05/2078/079)

७८/७९ 03/07/2022 - 12:15 PDF icon 04 05 awahan.pdf

Pages