FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक करार सम्झौता फाराम ७९/८० 05/10/2023 - 13:15 PDF icon शिक्षक करार सम्झौता फाराम.pdf, File शिक्षक करार सम्झौता फाराम.docx
रोजगार सहायक पदको आवेदन फाराम तथा पाठ्यक्रम ७९/८० 08/21/2022 - 14:29 PDF icon रोजगार सहायक पदको पाठ्यक्रम.pdf, PDF icon रोजगार सहायक पदको आवेदन फाराम.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फाराम । ७८/७९ 02/16/2022 - 10:48 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन (संशोधित)।
सम्पति विवरण फाराम ७८/७९ 09/03/2021 - 10:22 PDF icon property-description.pdf
करार कर्मचारीको लागि दरखास्त फाराम ७८/७९ 09/03/2021 - 09:51 PDF icon करार कर्मचारीको लागि दरखास्त फाराम
बेरोजगार दर्ताको फाराम ७७/७८ 02/11/2021 - 17:15 PDF icon बेरोजगार-दर्ताको-फाराम
करार सेवामा आवेदन दिने फाराम ७७/७८ 02/10/2021 - 09:58 PDF icon करार सेवामा आवेदन दिने फाराम
नाबालक परिचयपत्र ओखलढुंगा फारम ७६/७७ 07/22/2019 - 12:08 PDF icon नाबालक_परिचयपत्र_ओखलढुंगा
बेराेजगार दर्ता फारम ७५/७६ 04/07/2019 - 14:01 PDF icon बेराेजगार दर्ता फारम