FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं. १ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:38 PDF icon वडा नं. १ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. २ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:37 PDF icon वडा नं. २ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. ३ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:36 PDF icon वडा नं. ३ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. ४ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:35 PDF icon वडा नं. ४ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. ५ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:34 PDF icon वडा नं. ५ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. ६ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:31 PDF icon वडा नं. ६ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. ७ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:29 PDF icon वडा नं. ७ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. ८ योजनाहरु (आ. व. २०८०।०८१)

८०/८१ 07/06/2023 - 12:22 PDF icon वडा नं. ८ योजना, २०८०-०८१.pdf

वडा नं. १ योजनाहरु (आ. व. २०७९।०८०)

७९/८० 07/27/2022 - 12:12 PDF icon वडा नं १ योजना २०७९-०८०.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिकाकाे याेजनाहरू (संघमा पेस गरिने)

७५/७६ 04/05/2019 - 13:40 PDF icon संघमा पेस गर्ने याेजनाहरू

Pages