FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) ।

पकेटको कार्यक्षेत्र: चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गतका संवभित सम्पूर्ण वडाहरू ,

पकेट कार्यक्रम: बाख्राको खोर तथा नस्ल सुधार ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा जन नपाएका युवाहरुको व्यवसाय प्रवन्धक लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा जन नपाएका युवाहरुको व्यवसाय प्रवन्धक लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा सूचना
(सूचना प्रकाशित गरिएको ७ दिन भित्र निर्धारित ढाचा मा आफ्नो विवरण सहित सम्बन्धित वडामा आवेदन पेश गर्नु हुन )

दस्तावेज: 

Pages