FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा ।

योजना प्राथमिकीकरणको आधारहरु यसै सूचनामा हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयानार्थ प्रथम किस्ता बैंक खातामा जम्मा गरिएको सम्बन्धमा ।

चिशंखुगढी गाउँपालिका को आ.व.०७७/०७८ सञ्चालन हुने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयानार्थ  ' सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रथम किस्ता वापत लाभग्रहिहरुको खातामा रकम जम्मा गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमित व्यक्तिहरूको वडागत विवरण अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७८/०२/१३

महिला संक्रमित संख्या :२१ जना
पुरुष संक्रमित संख्या : ३४ जना
संक्रमित मध्य जम्मा निको हुने संख्या : ४ जना
कुल जम्मा संक्रमित संख्या : ५५ जना

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
१२/०७७/७८ - हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायकस्तर पाँचाै)
१३/०७७/७८ - अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो)
१४/०७७/७८ - अभ्यङ्गकर्ता (श्रेणी विहीन)

Pages