FAQs Complain Problems

वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७९।०८०

तस्बीर: 

मिति २०७९/०३/१० गते पेश गरिएको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट वक्तव्य, गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सन्तोष बाबु थापाद्वारा वाचन गरिएको ।

आर्थिक वर्ष: