FAQs Complain Problems

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि टेन्डर आव्हानको सूचना ।

तस्बीर: 
CRM/CCBH/NCB/06/077/78

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि CRM/CCBH/NCB/06/077/78 ठेक्का आव्हानको सूचना ।
मिति २०७७ पौष २९ गतेको नया पत्रिका नामक पत्रिकाको पाना नं. ८ मा प्रकाशित भएको जानकारी गराउदछौ ।

Contract Identification No.: CRM/CCBH/NCB/06/077/78
Date of Publication : 2077/09/29

Information to deposit the cost of bidding document in Bank:
Name of Bank: Kumari Bank Limited, Chishankhugadhi Branch, Okhaldhunga
Name of Office: Chishankhugadhi Rural Municipality, Serna, Okhaldhunga
Rajaswa Account No.: 0920048625400003
Dharauti Account No.: 0920048625400006

Regards,
Chief Administrative Officer,
Chishankhugadhi Rural Municipality

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: