FAQs Complain Problems

Invitation of bid for "Construction of Main Administrative Building of Chishankhugadhi Rural Municipality" (CRM/CMAB/NCB/08/007/78)

तस्बीर: 

मिति २०७८/०३/०६ गते राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिका पाना नं. ३ मा प्रकाशित चिशंखुगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको ठेक्का (CRM/CMAB/NCB/08/007/78) को बोलपत्र आवहान गरिएको जानकारी गराईन्छ ।

PPMO (bolpatra.gov.np)  मा Construction of Main Administrative Building of Chishankhugadhi Rural Municipality (CRM/CMAB/NCB/08/077/78)

आर्थिक वर्ष: