FAQs Complain Problems

रातमाटे वडा कार्यालय भवन तथा चिसापानी विद्यालय भवन निर्माणका लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

तस्बीर: 

मिति २०७८/०९/११ गते नेपाल सष्ट्रिय दैनिक अन्नपुर्ण पोस्ट पत्रिकाको पाना नं. ७ मा चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रातमाटे वडा कार्यालय भवन निर्माण (CRM/NCB/CRWOB/02/078/079) तथा चिसापानी विद्यालय भवन निर्माण (CRM/NCB/CCSB/03/078/079) का लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

16404765207.jpg (1800×2744) (amn.media)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: