FAQs Complain Problems

चिशंखुगढी गाउँपालिका ग्रामिण विद्युतीकरण अन्तर्गत चिसापानी र खस्रे खण्ड ठेक्का (CRM/RE/01/2078/079) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

चिशंखुगढी गाउँपालिका ग्रामिण विद्युतीकरण अन्तर्गत चिसापानी र खस्रे खण्ड ठेक्का (CRM/RE/01/2078/079) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना आज मिति २०७८/०६/०८ गते मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको सातौ पानामा प्रकाशित भएको सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: