FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि टेन्डर आव्हानको सूचना ।

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि CRM/CCBH/NCB/06/077/78 ठेक्का आव्हानको सूचना ।
मिति २०७७ पौष २९ गतेको नया पत्रिका नामक पत्रिकाको पाना नं. ८ मा प्रकाशित भएको जानकारी गराउदछौ ।

दस्तावेज: 

Pages