FAQs Complain Problems

व्यवसायिक मौरी पालन तालिम सम्बन्धी सूचना ।

तस्बीर: 

२०८१ साल बैशाख ३ गतेदेखि ९ गते सम्म व्यवसायिक मौरी पालन सम्बन्धी ७ (सात) दिने तालिम
*(नोट: प्रत्येक वडाबाट २ (दुई) जनाको दरले सहभागी गराइनेछ ।)

आर्थिक वर्ष: