FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

Diyale

चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका ८ वटा वडाहरु मध्येकाे वडा नं. ३, दियाले ।

वडा कार्यालय, दियाले

वडा समितीको पदाधिकारीहरुः

सि.नं.
पदाधिकारीको नाम, थर
पद
सम्पर्क नं.
गंगा श्रेष्ठ
वडा अध्यक्ष
९८१७७१४२९९
चुडामणी कार्की
वडा सदस्य
९८४२९७१८१८
अर्मत बहादुर मगर
वडा सदस्य
९८१०५४२७३६
सीता नेपाली
वडा सदस्य
 
हिरालक्ष्मी कार्की
का पा सदस्य
९८२७७५९५४२

 

कार्यालय कर्मचारीहरूः

सि.नं. पदाधिकारीको नाम, थर पद सम्पर्क नं.
डिल्ली श्रेष्ठ प्रा.स. ९८११७१७५७६  

 

 

 

Ward Contact Number: 
९७४३१०१८८८