FAQs Complain Problems

७५/७६

बोयर क्रस बोका वितरन

चिशंखुगढी गाउँपालिका र प्रयास हेल्भेटास नेपालको सझेदारिमा २०७६ साल असाढ १० गते पशु सेवा शाखा सेर्नाबाट श्री अध्यक्ष निशान्त सर्मा तगायत वडा अध्यक्षहरू र सदस्यहरूकाे उपस्थितिमा ९ वटा वोयर क्रस बोका किसानहरुलाई नि,सुल्क बितरन गरियो ।

Pages