FAQs Complain Problems

७५/७६

पाखृबास कालो बंगुरको पाठापाठिहरु बितरन कार्यक्रम

ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउंपालिका र प्रयास हेल्भेटास नेपालको साझेदारिमा संस्थाका जिल्ला संयोजक श्री आनन्द पराजुली ज्युको उपस्थिमा पशु सेवा शाखा सेर्नाबाट जम्मा ८ वटै वडाहरुमा ८ जना कृषकहरुलाइ ६ वटाको दरले ४८ वटा पाखृबास कालो बंगुरको पाठापाठिहरु नि: शुल्क बितरन गरियो ।

Pages