FAQs Complain Problems

पशुपंछिहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण शिबिर

पशुपंछिहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण शिबिरपशुपंछिहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण शिबिर
पशुपंछिहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण शिबिरपशुपंछिहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण शिबिर

चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नं १ कुइभिरमा पशुपंछिहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण शिबिर केही झलकहरु

आर्थिक वर्ष: