वडा नं. ५-सेर्ना

Serna, Chishankhugadhi, Okhaldhunga

चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका ८ वटा वडाहरु मध्ये साविकको सेर्ना गा.वि.सलाई वडा नं ५ भनी तोकिएको हो । यस वडामा नै हाल गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको छ ।

वडा कार्यालय, सेर्ना

सि.न. पदाधिकारीको नाम, थर पद सम्पर्क नं.
प्रकाश कुमार कार्की वडाध्यक्ष ९७४३०९९१९३
चिरन भट्टराई सदस्य ९८१८१४४४२०
कल्पना मगर सदस्य ९७४३००१३११
सम्झना सार्की सदस्य ९८०३३८३३३२
श्याम व. मगर सदस्य ९८१९७५२४२८

 

Ward Contact Number: 
९८४३०९९१९३