FAQs Complain Problems

MIS Operator र Field Assistant काे परीक्षण तथा अन्र्तवातामा सम्बन्धी सूचना

MIS Operator र Field Assistant परीक्षण तथा अन्र्तवातामा आउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको वेवसाईटमा अपलोड गरिएका सम्पूर्ण कागजातहरूको सक्कलप्रति लिएर आउनु हुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: