FAQs Complain Problems

करार सेवा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (ANM र ल्याव असिस्टेण्ट)

करार सेवा पदपुर्ति अन्तर्गत २०७६ साल श्रावण १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार ANM र ल्याव असिस्टेण्टकाे पदमा कर्मचारी माग भएकाे अावहान गरिन्छ ।

माग गरिएकाे पदहरू
क्र.स. विज्ञापन नं. पद पद संख्या
१. १/०७६-०७७ ल्याव असिस्टेण्ट
२. २/०७६-०७७ ANM

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: