FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

Ratmate, Chishankhugadhi, Okhaldhunga

चिशंखुगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका ८ वटा वडाहरु मध्येकाे वडा नं. ४, रातमाटे ।

वडा कार्यालय, रातमाटे

वडा समितीको पदाधिकारीहरुः

सि.नं. पदाधिकारीको नाम, थर पद सम्पर्क नं.
हिमाल राई वडा अध्यक्ष ९८०७००७४४९
श्याम कुमार खड्का वडा सदस्य ९८१७७९२६३०
टेकराज कट्टवाल वडा सदस्य ९७४३०८१३५४
विमला परियार वडा सदस्य ९८६०२१४१७४
याङजी शेर्पा का.पा. सदस्य ९८१८५५९४१२

 

कार्यालय कर्मचारीहरूः

सि.नं. पदाधिकारीको नाम, थर        पद   सम्पर्क नं.
१           फडिन्द्र ढुंगाना                                वडा सचिव                 ९८१०४८७०६५         

 

Ward Contact Number: 
९८०७००७४४९